Rodo - informacje Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 04 września 2018 23:55

Rodo

 

ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

INFORMACJE:

Szanowni Państwo, Pracownicy Szkoły Podstawowej w Piotrowicach, Rodzice i Opiekunowie naszych Uczniów, Współpracownicy!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Piotrowicach, 32-641 Piotrowice, ul. Andrychowska 222.

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:

a) adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

b) pisemnie na adres naszej szkoły wskazany w pkt. 1.

Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy/zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa np: Sądy, Prokuratura, Policja oraz udostępniane będą tylko tym  podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skutkiem nie podania danych jest brak możliwości realizacji zadań publicznych polegających na kształceniu.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

  • - ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
  • - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - art. 2 ust.1 pkt. 5;
  • - rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
  • - rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;
  • - rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
  • - ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności - art. 46 ust.1 pkt. 5.

 

Odbiorcami danych są organy administracji publicznej oraz usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane osobowe nie będą profilowane w sposób zautomatyzowany.

Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo do:Wypełniony wniosek prosimy złożyć u Administratora Danych tj. w:

Szkole Podstawowej w Piotrowicach, 32-641 Piotrowice, ul. Andrychowska 222
KONTAKT z IOD i AD:

Kontakt z Administratorem Danych: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, p.Agnieszką Stelmaczonek: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.