Historia szkoły w Piotrowicach - Strona 3 Drukuj
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 marca 2007 02:00
Spis treści
Historia szkoły w Piotrowicach
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony

W dniu 15 II 1999 r. oddano do użytku salę gimnastyczną o wymiarach 30x14x9m. Uroczystość otwarcia sali połączono z oddaniem do użytku dwóch pracowni komputerowych. Komputery do tej pracowni zakupiło MEN w ramach akcji "Pracownia internetowa w każdej gminie."

Przez cały czas trwania rozbudowy, robotników nadzorował mistrz budowlany pan Stanisław Flejtuch, który oddał tej budowie swoje serce.

W następnych latach nadal trwały prace dotyczące rozbudowy szkoły. W 2000 roku oddano do użytku nowe wejście do szkoły, wyremontowano małą salę gimnastyczną oraz ukończono prace dotyczące zaplecza dużej sali gimnastycznej, dokonano adaptacji pomieszczeń na sekretariat, pokój dyrektora, pokój nauczycielski. Ze środków pozyskanych z 1% rezerwy subwencji oświatowej w latach 2002-2004 wykonano elewację budynku szkoły. W roku 2004 szkoła otrzymała nową pracownię komputerową w ramach akcji "Pracownia komputerowa w szkole podstawowej". Uzyskano 11 komputerów, laptop, rzutnik multimedialny. W ciągu trzech lat dzięki pomocy Dyrekcji Powiatowego Zespołu nr 5, Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu wymalowano budynek szkolny. Uczniowie malowali korytarze, klasy w ramach praktyk. Szkoła i Komitet Rodzicielski pokryli koszty dojazdu i koszty materiałów.

Obecnie Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach dysponuje:

- 2 salami gimnastycznymi,
- 2 pracowniami komputerowymi,
- 6 pracowniami przedmiotowymi,
- 9 salami lekcyjnymi.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wysiłek całej społeczności Piotrowic, która kosztem wyrzeczeń przekazywała pieniądze z budżetu na rozbudowę szkoły. Wiele osób poświęciło część swojego życia na działalność społeczną na rzecz rozbudowy.

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Piotrowicach w sierpniu 2006 r. otrzymał "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej" w ramach projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny pt. "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych". Centrum składa się z 4 komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego wraz z oprogramowaniem. Cena zestawu 14862,84 zł. Komputery zostały umieszczone w pracowni multimedialnej i połączone w sieć z poprzednio otrzymaną pracownią multimedialną oraz z biblioteką. Obecnie pracownia liczy 8 komputerów i 2 urządzenia wielofunkcyjne (ksero, drukarka, skaner).

Rozbudowa finansowana była z budżetu Gminy w Przeciszowie, Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z Warszawy, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Fundacji "Nauka", Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu, Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Programu Banku Światowego "Aktywizacja Obszarów Wiejskich", a także przez sponsorów.