Serdecznie witamy

na witrynie naszej szkoły!

Zapraszamy do współpracy wszystkich,
którzy chcieliby pomóc w jej tworzeniu,
zarówno nauczycieli jak i uczniów.

Miłego przeglądania witryny życzą Mirosława Grzybek i Tomasz Milowski.

Osobiście zachęcam również każdego, kto posiada archiwalne zdjęcia szkoły, do udostępnienia ich poprzez naszą stronę całej lokalnej społeczności. Chodzi przede wszystkim o zdjęcia sprzed i z okresu rozbudowy szkoły. Chętnych proszę o  kontakt Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Proszę również o zgłaszanie wszelkich błędów w działaniu strony, błędów ortograficznych oraz literówek.


Najnowsze tematy

Procedury bezpieczeństwa znajdują się w dziale DOKUMENTY


 

PLAN LEKCJI 30.03 - 03.04

Klasy 1 - 3

Klasy 5 - 8

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA ÓSMOKLASISTÓW

Drodzy uczniowie mając na uwadze wyjątkową sytuację zawieszenia zajęć w szkole, Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Centralna Komisja Egzaminacyjna organizują próbny egzamin dla ósmoklasistów. W związku z tym w terminie 30.03.2020-01.04.2020 uczniowie ósmej klasy będą zwolnieni z zajęć zdalnego nauczania i wezmą udział w próbnym egzaminie ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (www.oke.krakow.pl) w następujących terminach:

· 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;

· 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;

· 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Uczniowie, po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązują zadania w domu, w takim czasie, jaki jest przeznaczony na ich wykonanie na egzaminie. Swoje rozwiązania zapisują w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.

· w pliku w edytorze tekstów;

· na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;

· korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);

· na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Zalecamy jednak, korzystać z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo).

Po zakończeniu pracy z arkuszem uczniowie przesyłają swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań). Nauczyciele korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną.

Próbny egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Dodatkowo uważamy, że warto zapoznać się z taką formą przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty na wypadek dalszej przerwy w nauczaniu stacjonarnym.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Dyrektor szkoły

 

L.p.

Imię i nazwisko

Mail służbowy

1.

Apczyńska Barbara

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2.

Bernaś Iwona

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3.

Cuber-Kucharska Katarzyna

4.

Frączek Joanna

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5.

Fuczek Alina

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

6.

Gancarczyk Beata

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

7.

Gąciarz-Oleś Katarzyna

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

8.

Giermek Alina

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9.

Gołuchowska Marta

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

10.

Grzybek Mirosława

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

11.

Kaźnica Ewa

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

12.

Kościelnik Renata

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

13.

Mazur Jolanta

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

14.

Michałek Ewa

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15.

Milowska Anna

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

16.

Milowski Tomasz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

17.

Mirosławska –Bąk Estera

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

18.

Momot Joanna

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

19.

Obstarczyk Paweł

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

20.

Płonka Łukasz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

21.

Poręba Szymon

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

22.

Pytlowski Rafał

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

23.

Sędzik Marcin

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

24.

Wolanin Ewa

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

25.

Wójcik Tomasz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

26.

Wyka Renata

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE!

Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  z dniem 25 marca 2020 r. wprowadzamy od 25 marca 2020 r. do odwołania obowiązek kształcenia na odległość.

Oznaczać to będzie wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

Na podstawie paragrafu 1, punkty od 1 do 10 ww. rozporządzenia, ustala się:

1.Jako sposób i tryb realizacji zadań szkoły oraz współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców będzie wykorzystany dziennik elektroniczny Librus oraz komunikatory, grupy społeczne, pocztę elektroniczną, platformę edukacyjną www.epodręczniki.pl lub za pośrednictwem strony internetowej szkoły.

a) polecenia w wiadomościach będą kierowane bezpośrednio do uczniów;

b) opcjonalnie - kopia do Rodziców.

c) w przypadku uczniów w klasach 1-3 wiadomości będą kierowane do Rodziców.

2. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus lub innego komunikatora, wysyłając wiadomość do rodzica i ucznia.

Informacja o publikacji plików będzie przekazywana przez nauczyciela za pośrednictwem dziennika Librus lub poprzez maila, czy inne komunikatory wykorzystywane w celu wymiany informacji między nauczycielem, uczniem, czy rodzicem.

3. Konsultacje uczniów i/lub rodziców z pedagogami i psychologiem poprzez dziennik elektroniczny Librus lub inny komunikator np. adres e-mail.

4. Konsultacje uczniów i/lub rodziców z nauczycielami prowadzącymi zajęcia lekcyjne, wspomagającymi, specjalistami, poprzez:

a) dziennik elektroniczny.

b) pocztę służbową nauczyciela,

c) za pomocą Skypa,

d) za pomocą Narzędzia  Google  - Classrom

e) telefoniczny,

f) lub w inny uzgodniony z danym nauczycielem sposób.

 

5. Nauczanie zdalne będzie realizowane wg następujących zasad:

 

Klasy I-III.


Wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego („Zadania domowe” lub poprzez wiadomości lub e-mail, platformę www.epodręczniki.pl) będą przekazywać informację, jakie zagadnienia wynikające z planu nauczania powinno dziecko zrealizować  w ramach nauczania w domu, najlepiej pod nadzorem rodziców.

Materiał przekazywany będzie przez dziennik elektroniczny na konto Rodzica/opiekuna prawnego.


a) Informacja będzie na przykład dotyczyć tego, jakie fragmenty podręcznika lub strony ćwiczeń papierowych powinno dziecko wypełnić lub przeczytać pod nadzorem rodzica oraz dotyczyć będzie propozycji projektów z wykorzystaniem czynności praktycznych.

b) W przypadku, gdy uczeń nie radzi sobie z zadaniem, oznacza go znakiem zapytania lub czerwonym wykrzyknikiem (będzie powrót do tych zadań w klasie),

c) Częstotliwość przesyłania dzieciom zadań i poleceń ustala indywidualnie wychowawca, biorąc pod uwagę potrzeby
i uwarunkowania swoich uczniów.

d) Ocenianie osiągnięć ustala wychowawca.

 

Klasy IV –VIII.

 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego („Zadania domowe” lub poprzez wiadomości lub e-mail, platformę www.epodręczniki.pl) będą przekazywać informację, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu. Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac oraz adres mailowy, na który należy przesłać wykonane prace, zadania, prezentacje itp. będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.

Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać bieżące informację dotyczące nauczania zdalnego.

Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści  z podstawy programowej oraz będą:

a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji, który będzie odbywał się według planu ustalonego na dany dzień/ według tygodniowego planu

b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych,

c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego.

 

W e-dzienniku będą wpisywane tematy a obecność będzie sprawdzana przez wychowawcę raz dziennie poprzez odczytanie przez ucznia do godziny 15.00 wiadomości w e- dzienniku o tytule SPRAWDZENIE OBECNOŚCI w wysłanej wiadomości poprzez inny komunikator lub w inny ustalony przez nauczyciela sposób.


Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny lub inne komunikatory czy stronę internetową szkoły oraz systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.

Rodzice są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym lub poprzez inne komunikatory. Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współpracę z wychowawcą.


Dla Uczniów:


a) uczniowie samodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami,

b) uczniowie samodzielnie organizują naukę własną w domu,

c) najlepsze efekty daje praca systematyczna,

d) wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców),

e) czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie, są obowiązkowe!,

f) należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z użyciem dostępu do Internetu.

g) należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami.


Dla Rodziców:


a) należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy,

b) warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową,

c) w miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.


Inne kwestie, wyżej nieomówione, będące specyficzne dla danego przedmiotu, ustala po poinformowaniu dyrektora
i rodziców, nauczyciel przedmiotu.


6. Sposób  monitorowania postępów uczniów oraz sposobu  weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach poprzez wykorzystanie dziennika elektronicznego Librus:


a) nauczyciel przedmiotu każdorazowo informuje uczniów o sposobie weryfikacji wiedzy i umiejętności oraz ewentualnym ocenianiu,
b) zadania na ocenę będą przesyłane przez nauczycieli poprzez dziennik elektroniczny Librus lub w inny ustalony sposób,

c) uczeń przekazuje zadania domowe, projekty, karty pracy, wiadomości itd. wykorzystując kanał zaproponowany przez nauczyciela (może to być dziennik elektroniczny lub poczta służbowa nauczyciela, aplikacje i inne sposoby uzgodnione z nauczycielem przedmiotu.


7.Źródła  i materiały niezbędne  do realizacji zajęć (w tym w postaci elektronicznej):


a) wykorzystanie dziennika elektronicznego,  gdzie umieszczona jest informacja o zadaniach do wykonania,

b) zasoby Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej - www.epodręczniki.pl,

c) www.gov.pl/zdalnelekcje,

d) podręcznik i ćwiczenia,

e) strona internetowa CKE,

f) kanały tematyczne TVP rekomendowane przez MEN,

g) programy radiowe,

h) YouTube,

i ) inne zaproponowane przez nauczyciela.

Szanowni Rodzice, doceniam ogromny trud, jaki ponosicie Państwo na co dzień, zmagając się z obowiązkami zawodowymi, doniesieniami medialnymi o stanie epidemii, troską o dom, dzieci, o ich zdrowie i samopoczucie. Tym bardziej dziękuję Wam za zaangażowanie w realizację nauczania na odległość.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR SZKOŁY EWA MICHAŁEK

 

L.p.

Imię i nazwisko

Mail służbowy

1.

Apczyńska Barbara

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2.

Bernaś Iwona

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3.

Cuber-Kucharska Katarzyna

4.

Frączek Joanna

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5.

Fuczek Alina

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

6.

Gancarczyk Beata

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

7.

Gąciarz-Oleś Katarzyna

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

8.

Giermek Alina

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9.

Gołuchowska Marta

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

10.

Grzybek Mirosława

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

11.

Kaźnica Ewa

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

12.

Kościelnik Renata

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

13.

Mazur Jolanta

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

14.

Michałek Ewa

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15.

Milowska Anna

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

16.

Milowski Tomasz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

17.

Mirosławska –Bąk Estera

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

18.

Momot Joanna

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

19.

Obstarczyk Paweł

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

20.

Płonka Łukasz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

21.

Poręba Szymon

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

22.

Pytlowski Rafał

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

23.

Sędzik Marcin

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

24.

Wolanin Ewa

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

25.

Wójcik Tomasz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

26.

Wyka Renata

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE!

Poniżej zamieszczamy plan zajęć dla uczniów na dni 25.03. do 27.03.20 (tj. od środy do piątku). W kolejnych dniach będziemy planowali zajęcia w formie planu tygodniowego, z określonym czasowo terminem realizacji, czyli od 30.03. do 03.04.

Dołączamy kilka dodatkowych informacji, które mogą być przydatne w realizacji zdalnego nauczania.

 

 • Nauczyciele będą realizować zajęcia i przesyłać materiały wg planu (w przewidzianych godzinach), ale w przypadku braku możliwości technicznych dotyczących np. większej ilości użytkowników w domu niż dostępnych urządzeń można będzie także wykonać później większość czynności związanych ze zdalnym nauczaniem.
 • Mogą wystąpić problemy techniczne (np. czasowa niedostępność niektórych stron, serwisów, zablokowanie poczty elektronicznej) – wówczas również należy przeprowadzić określone czynności wtedy, gdy będzie to możliwe.
 • W dniach 25.03. do 27.03. większość zajęć zaplanowaliśmy w godzinach od 800 do 1200. Nauczyciele będą w kontakcie poprzez pocztę elektroniczną od 1200 do 1300, odpowiedzą na ewentualne pytania i wątpliwości. Na późniejsze wiadomości odpowiedzą następnego dnia.
 • Nauczyciele będą realizować podstawę programową, przekażą też informacje na temat form oceniania postępów uczniów dostosowanych do nowej sytuacji.

 

Dla nas wszystkich jest to nowa, trudna sytuacja, musimy się więc nawzajem wspierać, pomagać sobie i szukać najlepszych rozwiązań. Najważniejsze jest życie i zdrowie dzieci, także ich komfort psychiczny.

Pozostajemy w stałym kontakcie poprzez stronę internetową, pocztę elektroniczną oraz dziennik elektroniczny. Dbajcie o siebie!

Gorąco pozdrawiamy –

dyrekcja i nauczyciele.

 

>>> Rozkłady zajęć 25-27.03.2020 <<<

 

L.p.

Imię i nazwisko

Mail służbowy

1.

Apczyńska Barbara

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2.

Bernaś Iwona

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3.

Cuber-Kucharska Katarzyna

4.

Frączek Joanna

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5.

Fuczek Alina

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

6.

Gancarczyk Beata

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

7.

Gąciarz-Oleś Katarzyna

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

8.

Giermek Alina

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9.

Gołuchowska Marta

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

10.

Grzybek Mirosława

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

11.

Kaźnica Ewa

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

12.

Kościelnik Renata

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

13.

Mazur Jolanta

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

14.

Michałek Ewa

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15.

Milowska Anna

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

16.

Milowski Tomasz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

17.

Mirosławska –Bąk Estera

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

18.

Momot Joanna

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

19.

Obstarczyk Paweł

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

20.

Płonka Łukasz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

21.

Poręba Szymon

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

22.

Pytlowski Rafał

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

23.

Sędzik Marcin

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

24.

Wolanin Ewa

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

25.

Wójcik Tomasz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

26.

Wyka Renata

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Uwaga uczniowie i rodzice

Poniżej podajemy adresy e-mailowe nauczycieli, można pisać, pytać, wyjaśniać wątpliwości związane z opracowywanym materiałem, zadaniami i ćwiczeniami.

Nauczyciele będą dostępni w godzinach 9.00 - 13.00. Na przesłane później wiadomości odpowiedzą następnego dnia.

W kolejnych dniach będą wprowadzone zmiany i nowe rozwiązania. Będziemy się komunikowali z uczniami i z Państwem poprzez dziennik elektroniczny oraz poprzez pocztę elektroniczną. Prosimy o regularne logowanie się do systemu Librus i sprawdzanie poczty elektronicznej.

Prosimy każdego ucznia lub/i rodzica o pilny kontakt z wychowawcą oraz przesłanie mu swojego adresu e-mail.

 

L.p.

Imię i nazwisko

Mail służbowy

1.

Apczyńska Barbara

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2.

Bernaś Iwona

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3.

Frączek Joanna

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4.

Fuczek Alina

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5.

Gancarczyk Beata

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

6.

Gąciarz-Oleś Katarzyna

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

7.

Giermek Alina

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

8.

Gołuchowska Marta

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9.

Grzybek Mirosława

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

10.

Kaźnica Ewa

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

11.

Kościelnik Renata

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

12.

Mazur Jolanta

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

13.

Michałek Ewa

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

14.

Milowska Anna

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15.

Milowski Tomasz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

16.

Mirosławska –Bąk Estera

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

17.

Momot Joanna

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

18.

Obstarczyk Paweł

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

19.

Płonka Łukasz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

20.

Poręba Szymon

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

21.

Pytlowski Rafał

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

22.

Sędzik Marcin

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

23.

Wolanin Ewa

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

24.

Wójcik Tomasz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

25.

Wyka Renata

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

L.p.

Imię i nazwisko

Mail służbowy

1.

Apczyńska Barbara

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2.

Bernaś Iwona

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3.

Cuber-Kucharska Katarzyna

4.

Frączek Joanna

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

5.

Fuczek Alina

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

6.

Gancarczyk Beata

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

7.

Gąciarz-Oleś Katarzyna

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

8.

Giermek Alina

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

9.

Gołuchowska Marta

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

10.

Grzybek Mirosława

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

11.

Kaźnica Ewa

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

12.

Kościelnik Renata

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

13.

Mazur Jolanta

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

14.

Michałek Ewa

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

15.

Milowska Anna

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

16.

Milowski Tomasz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

17.

Mirosławska –Bąk Estera

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

18.

Momot Joanna

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

19.

Obstarczyk Paweł

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

20.

Płonka Łukasz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

21.

Poręba Szymon

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

22.

Pytlowski Rafał

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

23.

Sędzik Marcin

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

24.

Wolanin Ewa

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

25.

Wójcik Tomasz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

26.

Wyka Renata

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach

Nauka zdalna w czasie zawieszenia zajęć - komunikat MEN

 

Specjalnie dla ósmoklasistów – pakiety zadań od CKE

Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału. Szczególnie chcemy zadbać w tym czasie o uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. W tym celu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.

Każdy taki zestaw będzie się składał z:

 • zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
 • zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
 • zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

 

Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej www.cke.gov.pl, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!

 

 

 

Zadania na czas kwarantanny

 

ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW DO WYKONANIA W OKRESIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ. ZADANIA ZOSTANĄ SPRAWDZONE I OMÓWIONE PO POWROCIE DO SZKOŁY

Lektury można czytać online np. na stronie

https://lektury.gov.pl

 

 

>>> Zadania <<<

 

WIADOMOŚĆ DLA UCZNIÓW KLASY 8 - JĘZYK POLSKI


1. Zachęcam do korzystania ze strony:
Kuratorium Oświaty Kraków - lekcje z internetu - klasa - przedmiot
Zostały tam opracowane lekcje z literatury i gramatyki. W ramach powtórki przed egzaminem polecam zestaw zadań do klasy 8 i 7.
2. CKE - pakiety zadań - codziennie są publikowane testy o godzinie 9.00, a o 15.00 prawidłowe odpowiedzi - www.cke.gov.pl
3. Na stronie Nowa Era nauka zdalna również są prezentowane testy i zadania egzaminacyjne.
4. Zachęcam do korzystania z ww stron i mam nadzieję, że rozwiązane przez was zadania będą procentować na egzaminie.

Pozdrawiam,

Renata KościelnikWiadomości dla klasy VIII – MATEMATYKA

B. Gancarczyk


"Pieśni komunijne" dla 3a i 3b

Drodzy Rodzice bardzo proszę by dzieci osłuchały się z tymi trzema utworami. Nie wiemy jak długo potrwa kwarantanna i ile nam zostanie czasu na naukę pieśni. Podaję linki tych pieśni i słowa.

 

Pozdrawiam  Iwona Bernaś

- - -

Nie mam nic co mógłbym Tobie dać!

https://www.youtube.com/watch?v=8HLrOpx8WSQ

1. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać,
nie mam sił, by przed Tobą, Panie stać.

Ref.: Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron.
Manną z nieba nakarm duszę mą. /x2

2. W jaki sposób dziękować Tobie mam,
że mi ufasz i strzeżesz w każdy czas.

Ref.: Puste ręce przynoszę...

3. Tobie chcę ofiarować życie me,
moje serce w ofierze, Jezu weź.

Ref.: Puste ręce przynoszę...

P.S Bardzo proszę się nie sugerować tekstem na YouTube. Najważniejsza  jest linia melodyczna. Proszę by dzieci się nauczyły tych 3 zwrotek.

- - -

Ja jestem drogą!

https://www.youtube.com/watch?v=PpeCov7HvJw

 1. "Ja jestem drogą, prawdą i życiem",
  powiedział Jezus, gdy wśród nas żył.
  Choć potem skonał w męce na krzyżu,
  dla nas jest żywy, jakby tu był.

  Ref: Jezu, Ty jesteś tu naprawdę,
  blisko o jeden tylko krok,
  Tyś na ołtarzu w hostii ukryty,
  widzi Cię jednak, mej wiary wzrok /x2

  2. Dziękuję Jezu za prawdę wiary,
  ona mnie uczy jak trzeba żyć.
  Dzięki za łaskę, która umacnia,
  bez Ciebie Boże nie znaczę nic.

  Ref: Jezu, Ty jesteś tu naprawdę,
  blisko o jeden tylko krok…….

- - -

Jezus najwyższe imię!

https://www.youtube.com/watch?v=qdR2McQEjBk

Jezus, najwyższe Imię,          
Nasz Zbawiciel, Książę Pokoju,          
Emmanuel, Bóg jest z nami,                
Odkupiciel, Słowo żywota. 
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,       
Jedyny Ojca Syn umiłowany.              
Zgładził grzech, Baranek na wieki,       
królów Król i panów Pan.        
Księciem Pokoju jest wszechmogący Bóg,
On źródłem wszelkich łask, odwieczny Ojciec nasz.
Cała władza jest w Jego ramieniu,
królestwo pokoju wiecznie będzie trwać.


 

OŚWIADCZENIE DYREKTORA

 

Informujemy Państwa, że w związku z oświadczeniem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej od 12 marca do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola i szkoły nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W odniesieniu do naszej placówki:

 1. Zajęcia będą zawieszone na dwa tygodnie.
 2. 12 i 13 marca (czwartek, piątek) nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze.
 3. Od 16 marca (poniedziałek) uczniowie nie przychodzą do szkoły.

Prosimy o śledzenie aktualnych informacji na stronie internetowej szkoły.

Konsultacje w dniu 12 marca odwołane.

 

Dyrekcja szkoły

 

 

Artykuł pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

Koronawirus

 

 

Koronawirus

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

 

W związku z pojawiającymi się przypadkami zakażeń koronawirusem Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia informują o najważniejszych zaleceniach i przekazują rekomendacje dla placówek oświatowych / zamieszczamy je poniżej/. Proszę o zapoznanie się z nimi oraz stosowanie się do nich.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego oraz oficjalnej rządowej stronie internetowej, gdzie znajdują się poszerzone informacje o profilaktyce:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje

Informujemy także, że w widocznych miejscach w szkole znajdują się instrukcje dotyczące mycia rąk oraz innych zasad dotyczących higieny osobistej. Powyższe informacje przekazali też dzieciom nauczyciele.

Dyrekcja szkoły

 

 

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zakażenia koronawirusem.

 

Rodzicu:

 • Pamiętaj o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
 • Nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły.
 • Pamiętaj, że jeżeli nie mieliście kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
 • Nie wyjeżdżaj do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa.
 • Jeżeli wróciliście z terenów występowania koronawirusa i macie objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadomi najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
 • W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, rodzicom dziecka do 8. roku życia należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • Sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
 • Najbliższa stacja sanitarno-epidemiologiczna znajduje się w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 10 – tel. 843 09 28, tel. alarmowy 604 197 624

 

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń do szkoły lub na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

 

 

 

Informacja dla rodziców nt. rekrutacji do klasy I

Piotrowice, 2.03.2020 r.

INFORMACJA

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Piotrowicach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uczniów do klasy I szkoły podstawowej.

Rodziców dzieci 7-letnich, które rozpoczną naukę  1 września 2020 roku w Szkole Podstawowej w Piotrowicach, zameldowanych w Piotrowicach (tj. w obwodzie szkoły), prosimy o wypełnienie zgłoszenia, natomiast rodzice dzieci spoza obwodu proszeni są o wypełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem.

DRUKI  DO  POBRANIA  U  DYREKTORA  PRZEDSZKOLA  LUB W  SEKRETARIACIE  SZKOŁY

Ww. zgłoszenia i wnioski należy dostarczyć do szkoły w terminie do 27 marca br.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem 33 84 13 377.


 

Komunikat NFZ

 

 

INFORMACJA 3

W ramach dodatkowego limitu miejsc w drodze losowania przeprowadzonego 25.02., wyłoniono do udziału w programie "Jeżdżę z głową" ucznia kl. III, Tomasza Wiśnieckiego.

Lista z limitu dodatkowego na dzień 25.02:

1. Nadia Bernaś

2. Łucja Noworyta

3. Tomasz Wiśniecki

 

 

INFORMACJA 2

Informujemy, że w związku ze zwolnieniem jednego miejsca na uczestnictwo w programie „Jeżdżę z głową” spośród zgłoszonych do 20.02.2020 chętnych uczniów klas III przeprowadzone zostanie w dniu 25.02.2020 (we wtorek) kolejne losowanie.

Wyniki zostaną podane 25.02.2020 po godzinie 1500.

Do 26.02.2020 (środa) do godz. 1000 należy dostarczyć do sekretariatu szkoły pisemną deklarację udziału dziecka (dotyczy uczniów z dodatkowego limitu miejsc).

 

 

INFORMACJA

 

Informujemy, że w ramach dodatkowego limitu miejsc na wyjazd „Jeżdżę z głową” w programie wezmą udział następujący uczniowie z klas III:

 1. Nadia Bernaś – pierwszeństwo w rekrutacji (nie korzystała w kl. II)
 2. Mateusz Kaleński - pierwszeństwo w rekrutacji (nie korzystał w kl. II)
 3. Łucja Noworyta – wyłoniona poprzez losowanie spośród zgłoszonych chętnych.

 

Uczniowie nagrodzeni stypendium

Stypendiami motywacyjnymi za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 wyróżnieni zostali następujący uczniowie:

1. DŻESIKA  SKAWINA - klasa VII

2. EMILIA DOMIDER - klasa VII

3. NIKODEM  JURECKI - klasa VIa

4. KATARZYNA  HAŁAT - klasa VIb

5. KACPER  TOBICZYK - klasa VIb

6. JUSTYNA  KOWALCZYK - klasa VIb

7. KACPER  ROMANEK - klasa Vb

GRATULUJEMY     PRZYZNANIA      STYPENDIUM!

 
Więcej artykułów…