Serdecznie witamy

na witrynie naszej szkoły!

Zapraszamy do współpracy wszystkich,
którzy chcieliby pomóc w jej tworzeniu,
zarówno nauczycieli jak i uczniów.

Miłego przeglądania witryny życzą Mirosława Grzybek i Tomasz Milowski.

Osobiście zachęcam również każdego, kto posiada archiwalne zdjęcia szkoły, do udostępnienia ich poprzez naszą stronę całej lokalnej społeczności. Chodzi przede wszystkim o zdjęcia sprzed i z okresu rozbudowy szkoły. Chętnych proszę o  kontakt Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Proszę również o zgłaszanie wszelkich błędów w działaniu strony, błędów ortograficznych oraz literówek.


Najnowsze tematy

DYREKCJA ZSP-G W PIOTROWICACH OSTRZEGA

PRZED FIRMAMI, KTÓRE POWOŁUJĄC SIĘ NA

WSPÓŁPRACĘ ZE SZKOŁĄ

LUB DZIAŁAJĄC RZEKOMO W IMIENIU SZKOŁY,

PROSZĄ O SFINANSOWANIE

POMOCY SZKOLNYCH, KSIĄŻEK ITP.

 

W RAZIE ZAISTNIENIA TAKICH SYTUACJI,

PROSIMY O KONTAKT Z NAMI

POD NUMEREM (33) 841 33 77

 

Stypendium szkolne 2015/16

Do dnia 15 września 2015r. rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (lub pełnoletni uczniowie) mogą ubiegać się o stypendia szkolne.

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł, która obowiązuje od 1 października 2012 roku. Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182 j.t.) są osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Przeciszów.
Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Przeciszów

Ogłoszenie o stypendium szkolnym na rok 2015/16
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Oświadczenie i zaświadczenie o zarobkach
Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
Katalog wydatków

 

Wyprawka szkolna 2015/16

Ostateczny termin składania wniosków do szkół upływa 4 września 2015 roku.

 


Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników

Ogłoszenie
Rozporządzenie

 

Informacja nt. podręczników w r.szk. 2015/16

Uprzejmie informujemy, że w r.szk. 2015/2016 uczniowie klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum otrzymają bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy religii). Zakupu dokona szkoła. Podręczniki będą wypożyczane uczniom i posłużą trzem kolejnym rocznikom.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.men.gov.pl

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/16 - POBIERZ

 

Pismo Urzędu Transportu Kolejowego

Najważniejszą zmianą w nowych wzorach legitymacji jest wprowadzenie wymogu wpisywania numeru PESEL.

 

W świetle obowiązujących przepisów, legitymacje szkolne wydane na drukach MEN-I/50/2
oraz MEN-I/51/2, bez wpisanego numeru PESEL, traktowane są jako nieważne i nie
poświadczają uprawnień do ulgowych przejazdów.
W przypadku okazania, w czasie kontroli
dokumentów przewozu osób lub bagażu, legitymacji poświadczającej uprawnienia ucznia
do ulgowego przejazdu bez wpisanego numeru PESEL, uczeń ten traktowany jest jako osoba
nieposiadająca prawa do ulgowego przejazdu.

Poniżej pełna treść pisma

Pismo Urzędu Transportu Kolejowego w związku ze zmianą w nowych wzorach legitymacji szkolnych
 

Regulamin przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia


Regulamin przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia