Serdecznie witamy

na witrynie naszej szkoły!

Zapraszamy do współpracy wszystkich,
którzy chcieliby pomóc w jej tworzeniu,
zarówno nauczycieli jak i uczniów.

Miłego przeglądania witryny życzą Mirosława Grzybek i Tomasz Milowski.

Osobiście zachęcam również każdego, kto posiada archiwalne zdjęcia szkoły, do udostępnienia ich poprzez naszą stronę całej lokalnej społeczności. Chodzi przede wszystkim o zdjęcia sprzed i z okresu rozbudowy szkoły. Chętnych proszę o  kontakt Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Proszę również o zgłaszanie wszelkich błędów w działaniu strony, błędów ortograficznych oraz literówek.


Dyrekcja ZSP-G w Piotrowicach uprzejmie informuje
o zmianie terminu wywiadówki

z 19.11.2015 na 12.11.2015


 

Dyrekcja ZSP-G w Piotrowicach uprzejmie informuje, że rekrutacja dzieci na zajęcia w świetlicy szkolnej

ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

Lista znajduje się w sekretariacie szkoły i u opiekuna świetlicy.

 

Najnowsze tematy

 

Zebrania i konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2015/16

W roku szkolnym 2015/16 zebrania i konsultacje dla rodziców planowane są na czwartki. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany terminu w razie zaistnienia takiej konieczności.

Zebrania będą rozpoczynać się o godz.16.30
Konsultacje będą się odbywać o godz. 16.00-17.00

17.09.2015

ZEBRANIE

RODZICÓW

12.11.2015

ZEBRANIE OGÓLNE

I WYWIADÓWKA

 

17.12.2015
KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
14.01.2016

ZEBRANIE OGÓLNE

I WYWIADÓWKA

 

17.03.2016
KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
14.04.2016
WYWIADÓWKA

 

19.05.2016 KONSULTACJE
DLA RODZICÓW
 

Godziny otwarcia biblioteki w roku szkolnym 2015/16

Poniedziałek 900- 1200
Wtorek 900- 1200
Środa 900- 1200
Czwartek 1130- 1430
Piątek 1130- 1430
 

Dni wolne w roku szkolnym 2015/16

W roku szkolnym 2015/16 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

Szkoła Podstawowa (6 dni)

Gimnazjum (6 dni)
05.04.2016 (wt) 05.04.2016 (wt)
02.05.2016 (pn) 02.05.2016 (pn)
27.05.2016 (pt) 27.05.2016 (pt)
18-20.04.2016 (pn, wt, śr) 18-20.04.2016 (pn, wt, śr)

 

 

 

Dni wolne w roku szkolnym 2014/15

W roku szkolnym 2013/14 dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są:

Szkoła Podstawowa (6 dni)

Gimnazjum (6 dni)

01.04.2015 (wt)

01.04.2015 (wt)

21-23.04.2015 (wt,śr, cz,)

21-23.04.2015 (wt,śr, cz,)

10.11.2014 (pon)

10.11.2014 (pon)

02.01.2015 (pt)

02.01.2015 (pt)

 

Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników


Regulamin korzystania z bezpłatnych podręczników

 

Kalendarz roku szkolnego 2015/16

Zimowa przerwa świąteczna  23-31.12.2015

Ferie zimowe   18-31.01.2016

Wiosenna przerwa świąteczna  24-29.03.2016

Sprawdzian w szkole podstawowej  05.04.2016

Egzamin gimnazjalny  18-20.04.2016

Zakończenie roku szkolnego  24.06.2016

 

Regulamin przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia


Regulamin przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia

 

Stypendium szkolne 2015/16

Do dnia 15 września 2015r. rodzice uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (lub pełnoletni uczniowie) mogą ubiegać się o stypendia szkolne.

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł, która obowiązuje od 1 października 2012 roku. Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182 j.t.) są osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Przeciszów.
Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Przeciszów

Ogłoszenie o stypendium szkolnym na rok 2015/16
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Oświadczenie i zaświadczenie o zarobkach
Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
Katalog wydatków

 

Wyprawka szkolna 2015/16

Ostateczny termin składania wniosków do szkół upływa 4 września 2015 roku.

 


Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników

Ogłoszenie
Rozporządzenie

 

Informacja nt. podręczników w r.szk. 2015/16

Uprzejmie informujemy, że w r.szk. 2015/2016 uczniowie klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum otrzymają bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy religii). Zakupu dokona szkoła. Podręczniki będą wypożyczane uczniom i posłużą trzem kolejnym rocznikom.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www.men.gov.pl

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/16 - POBIERZ

 

Pismo Urzędu Transportu Kolejowego

Najważniejszą zmianą w nowych wzorach legitymacji jest wprowadzenie wymogu wpisywania numeru PESEL.

 

W świetle obowiązujących przepisów, legitymacje szkolne wydane na drukach MEN-I/50/2
oraz MEN-I/51/2, bez wpisanego numeru PESEL, traktowane są jako nieważne i nie
poświadczają uprawnień do ulgowych przejazdów.
W przypadku okazania, w czasie kontroli
dokumentów przewozu osób lub bagażu, legitymacji poświadczającej uprawnienia ucznia
do ulgowego przejazdu bez wpisanego numeru PESEL, uczeń ten traktowany jest jako osoba
nieposiadająca prawa do ulgowego przejazdu.

Poniżej pełna treść pisma

Pismo Urzędu Transportu Kolejowego w związku ze zmianą w nowych wzorach legitymacji szkolnych